DANH MỤC HÓA CHẤT MÁY MIỄN DỊCH FUJIREBIO G600II VÀ G1200

Thông tin sản phẩm
Tình trạng: Hết hàng
Thương hiệu: FUJIREBIO
STT Mã hàng Tên hóa chất Tên chung Quy cách     Bệnh truyền nhiễm     1 296851 Lumipulse G HBsAg-Quant Immunoreaction Cartridges HBsAg - Quant  14*3 2 292792 Lumipulse G HBsAg Immunoreaction Cartridges HBsAg 14*3 3 295410 Lumipulse G HBsAb-N Immunoreaction Cartridges HbsAb 14*3 4 295601 Lumipulse G HBcAb-N Immunoreaction Cartridges HBcAb 14*3 5 231494 Lumipulse G HBcIgM Immunoreaction Cartridges set HBcIgM 14*3 6 231517 Lumipulse G HBeAg Immunoreaction Cartridges set HBeAg 14*3 7 233108 Lumipulse G HBeAb-N Immunoreaction Cartridges...
Liên hệ
STT Mã hàng Tên hóa chất Tên chung Quy cách
    Bệnh truyền nhiễm    
1 296851 Lumipulse G HBsAg-Quant Immunoreaction Cartridges HBsAg - Quant  14*3
2 292792 Lumipulse G HBsAg Immunoreaction Cartridges HBsAg 14*3
3 295410 Lumipulse G HBsAb-N Immunoreaction Cartridges HbsAb 14*3
4 295601 Lumipulse G HBcAb-N Immunoreaction Cartridges HBcAb 14*3
5 231494 Lumipulse G HBcIgM Immunoreaction Cartridges set HBcIgM 14*3
6 231517 Lumipulse G HBeAg Immunoreaction Cartridges set HBeAg 14*3
7 233108 Lumipulse G HBeAb-N Immunoreaction Cartridges set HBeAb 14*3
8 292723 Lumipulse G HAVAb Immunoreaction Cartridges HAVAb 14*3
9 292730 Lumipulse G HAVIgM Immunoreaction Cartridges set  HAVIgM 14*3
10 294109 Lumipulse G HBcrAg Immunoreaction Cartridges set HBcrAg 14*3
11 295960 Lumipulse G HCV Ab Immunoreaction Cartridges set HCV Ab 14*3
12 295335 Lumipulse G HIV Ag/Ab Immunoreaction Cartridges set HIV Ag/Ab 14*3
13 231142 Lumipulse G TP-N Immunoreaction Cartridges set TP-N 14*3
14 234617 Lumipulse G HTLV-Ⅰ/Ⅱ Immunoreaction Cartridges set HTLV-I/II 14*3
    Ung thư    
15 292846 Lumipulse G AFP-N Immunoreaction Cartridges AFP-N 14*3
16 292662 Lumipulse G CEA-N Immunoreaction Cartridges CEA-N 14*3
17 292631 Lumipulse G CA125Ⅱ Immunoreaction Cartridges CA125 14*3
18 292648 Lumipulse G CA15-3 Immunoreaction Cartridges CA15-3 14*3
19 292655 Lumipulse G CA19-9-N Immunoreaction Cartridges CA19-9 14*3
20 292853 Lumipulse G PSA-N Immunoreaction Cartridges PSA 14*3
21 297766 Lumipulse G Free PSA Immunoreaction Cartridges Free PSA 14*3
22 297858 Lumipulse G ProGRP Immunoreaction Cartridges ProGPR 14*3
23 292945 Lumipulse G CYFRA Immunoreaction Cartridges CYFRA 14*3
24 233184 Lumipulse G PIVKA-Ⅱ Immunoreaction Cartridges PIVKA 14*3
25 234068 Lumipulse G HE4 Immunoreaction Cartridges HE4 14*3
    Tuyến giáp    
26 294604 Lumipulse G TSH-Ⅲ Immunoreaction Cartridges TSH 14*3
27 294413 Lumipulse G T3 Immunoreaction Cartridges T3 14*3
28 294451 Lumipulse G T4 Immunoreaction Cartridges T4 14*3
29 297582 Lumipulse G FT3-Ⅲ Immunoreaction Cartridges FT3 14*3
30 294680 Lumipulse G FT4-N Immunoreaction Cartridges FT4 14*3
31 230558 Lumipulse G TgAb Immunoreaction Cartridges set TgAb 14*3
32 230572 Lumipulse G TPOAb Immunoreaction Cartridges set TPOAb 14*3
    Trao đổi chất    
33 297094 Lumipulse G whole PTH Immunoreaction Cartridges PTH  14*3
34 292679 Lumipulse G C-Peptide Immunoreaction Cartridges C-Peptide 14*3
35 292938 Lumipulse G Insulin-N Immunoreaction Cartridges Insulin 14*3
36 292969 Lumipulse G Ferritin-N Immunoreaction Cartridges Ferritin 14*3
37 234013 Lumipulse G 25-OH Vitamin D Immunoreaction Cartridges 25-OH Vitamin D 14*3
    Sinh sản    
38 292822 Lumipulse G LH Immunoreaction Cartridges LH 14*3
39 230923 Lumipulse G FSH-N Immunoreaction Cartridges FSH 14*3
40 292839 Lumipulse G Prolactin Immunoreaction Cartridges Prolactin 14*3
41 296011 Lumipulse G E2-Ⅲ Immunoreaction Cartridges E2 14*3
42 295564 Lumipulse G Progesterone-N Immunoreaction Cartridges Progesterone 14*3
43 292952 Lumipulse G Testosterone Immunoreaction Cartridges Testosterone 14*3
44 295151 Lumipulse G βHCG Immunoreaction Cartridges βHCG 14*3
    Dị ứng    
45 292815 Lumipulse G IgE Immunoreaction Cartridges IgE 14*3
    Nhiễm khuẩn    
46 297902 Lumipulse G B•R•A•H•M•S PCT Immunoreaction Cartridges PCT 14*3
    Tim mạch    
47 296899 Lumipulse G BNP Immunoreaction Cartridges BNP 14*3
48 298121 Lumipulse G hs Troponin I Immunoreaction Cartridges Troponin I 14*3
49 298145 Lumipulse G Myoglobin Immunoreaction Cartridges Myoglobin 14*3
50 298169 Lumipulse G CK-MB Immunoreaction Cartridges CK-MB 14*3
    Viêm phổi    
51 233207 Lumipulse G KL-6 Immunoreaction Cartridges KL-6 14*3
    Bệnh truyền nhiễm   (KIT)
51 233139 Lumipulse G HBsAg-Quant Calibrators   1*6 Conc.
52 233146 Lumipulse G HBsAg-Quant Confirmation   1*2 vials.
53 292297 Lumipulse G HBsAg Calibrations   2mL each
54 219331 Lumipulse G HBsAg Confirmation   2x1,2mL
55 295434 Lumipulse G HBsAb-N Calibrators   1*2 Conc.
56 295618 Lumipulse G HBcAb-N Calibrators   1,5mL each
57 219775 Lumipulse G HAVAb Calibrators   1.5mL each
    Ung thư    
58 230602 Lumipulse G AFP-N Calibrators   1*3 Cons.
59 230626 Lumipulse G CEA-N Calibrators   1*2 Cons.
60 230688 Lumipulse G CA125Ⅱ Calibrators   1*2 Cons.
61 230640 Lumipulse G CA15-3 Calibrators   1*2 Cons.
62 230664 Lumipulse G CA19-9-N Calibrators   1*2 Cons.
63 231456 Lumipulse G PSA-N Calibrators   1*3 Cons.
64 234006 Lumipulse G Free PSA Calibrator   1*3 Cons.
65 233160 Lumipulse G ProGRP Calibrators   2*3 Conc.
66 230701 Lumipulse G CYFRA Calibrators set   4*4 Cons.
67 233191/231746 Lumipulse G PIVKA-Ⅱ Calibrators set   2*3 Conc.
68 234075 Lumipulse G HE4 Calibrators   1*2 Cons.
    Tuyến giáp    
69 231135 Lumipulse G TSH-Ⅲ Calibrators   1*3 Cons.
70 230527 Lumipulse G T3 Calibrators   1*3 Cons.
71 230541 Lumipulse G T4 Calibrators   1*3 Cons.
72 233825 Lumipulse G FT3-Ⅲ Calibrators   1*3 Cons.
73 230503 Lumipulse G FT4-N Calibrators   1*3 Cons.
    Trao đổi chất    
74 230206 Lumipulse G whole PTH Calibrators   1*2 Cons.
75 230770 Lumipulse G C-Peptide Calibrators   1*2 Cons.
76 230800 Lumipulse G Insulin-N Calibrators   1*2 Cons.
77 230848 Lumipulse G Ferritin-N Calibrators   1*2 Cons.
78 234020 Lumipulse G 25-OH Vitamin D Calibrators   1*6 Cons.
    Sinh sản    
79 230916 Lumipulse G LH Calibrators   1*2 Cons.
80 230930 Lumipulse G FSH-N Calibrators   1*2 Cons.
81 230954 Lumipulse G Prolactin Calibrators   1*2 Cons.
82 233849 Lumipulse G E2-Ⅲ Calibrators   1*3 Cons.
83 230893 Lumipulse G Progesterone-N Immunoreaction Cartridges   1*3 Cons.
84 230862 Lumipulse G Testosterone Calibrators   1*6 Cons.
85 231111 Lumipulse G βHCG Calibrators   1*2 Cons.
    Dị ứng    
86 230824 Lumipulse G IgE Calibrators   1*2 Cons.
    Nhiễm khuẩn    
87 234150 Lumipulse G B•R•A•H•M•S PCT Calibrators set   2*2 Conc.
    Tim mạch    
88 230435 Lumipulse G BNP Calibrators   2*3 Cons.
89 230282 Lumipulse G hs Troponin I Calibrators   1*3 Cons.
90 230305 Lumipulse G Myoglobin Calibrators   1*2 Cons.
91 230299 Lumipulse G CK-MB Calbrators   2*2 Conc.
    Viêm phổi    
92 233214 Lumipulse G KL-6 Calibrators   1*3 Cons.

 

0903.734.997

popup

Số lượng:

Tổng tiền: