HÓA CHẤT SINH HÓA CORMAY - BA LAN

Cormay Group là một nhóm các công ty sản xuất sản phẩm chẩn đoán - IVD. Các nhà máy tại Thụy Sĩ, Ba Lan và Ireland, phát triển và sản xuất thuốc thử chẩn đoán chất lượng cao và thiết bị phòng xét nghiệm tiên tiến.

Sử Dụng Cho Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa

HITACH 911, 912, 917, AU400, AU640, XL200, XL300, XL600, XL1000... Sử dụng cho máy tự động và bán tự động...

Liquick Cor SUBSTRATES
2-239 Liquick Cor-ALBUMIN 30 6 x 30 + standard (1 x 2ml)
2-238 Liquick Cor-ALBUMIN 60 6 x 60 + standard (1 x 2 ml)
2-240 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 30 II GENERATION 6 x 30 + standard (1 x 2ml)
2-236 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 60 II GENERATION 6 x 60 + standard (1 x 2 ml)
2-237 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 120 II GENERATION 6 x 120
2-214 Liquick Cor-BIL TOTAL 30 II GENERATION 5 x 25 1 x 25
2-245 Liquick Cor-BIL TOTAL 60 II GENERATION 5 x 50 1 x 50
2-247 Liquick Cor-BIL DIRECT 30 III GENERATION 4 x 27 1 x 27
2-248 Liquick Cor-BIL DIRECT 60 III GENERATION 4 x 54 1 x 54
2-211 Liquick Cor-CHOL 30 6 x 30 + standard (1 x 2ml)
2-204 Liquick Cor-CHOL 60 6 x 60 + standard (1 x 2 ml)
2-205 Liquick Cor-CHOL 120 6 x 120
2-182 CORMAY HDL DIRECT 60 II GENERATION 3 x 50 1 x 50
2-191 CORMAY LDL DIRECT 30 3 x 30 1 x 30
2-219 Liquick Cor-GLUCOSE 30 6 x 30 + standard (1 x 2ml)
2-201 Liquick Cor-GLUCOSE 60 6 x 60 + standard (1 x 2 ml)
2-202 Liquick Cor-GLUCOSE 120 6 x 120
2-232 Liquick Cor-CREATININE 30 R1 (5 x 24) + R2 (1 x 30) + STANDARD (1 x 2 ml)
2-233 Liquick Cor-CREATININE 60 5 x 48 1 x 60
2-261 Liquick Cor-UREA 30 R1 (5 x 24) + R2 (1 x 30) + STANDARD (1 x 2 ml)
2-206 Liquick Cor-UREA 60 5 x 48 1 x 60
2-235 Liquick Cor-UA 30 R1 (5 x 24) + R2 (1 x 30) + STANDARD (1 x 2 ml)
2-208 Liquick Cor-UA 60 5 x 48 1 x 60
2-282 Liquick Cor-TG mono 30 6 x 30 + STANDARD (1 x 2 ml)
2-283 Liquick Cor-TG mono 60 6 x 60 ml
ENZYMES      
1-255 Liquick Cor-AMYLASE 30 6 x 30
1-221 Liquick Cor-ALAT 30 5 x 24 1 x 30
1-216 Liquick Cor-ALAT 60 5 x 48 1 x 60
1-217 Liquick Cor-ALAT 120 5 x 96 1 x 120
1-222 Liquick Cor-ASAT 30 5 x 24 1 x 30
1-214 Liquick Cor-ASAT 60 5 x 48 1 x 60
1-215 Liquick Cor-ASAT 120 5 x 96 1 x 120
1-218 Liquick Cor-ALP 30 II GENERATION 5 x 24 1 x 30
1-226 Liquick Cor-GGT 30 5 x 24 1 x 30
1-224 Liquick Cor-GGT 60 5 x 48 1 x 60
ELECTROLYTES      
3-250 Liquick Cor-CALCIUM 30 R1 (5 x 24) + R2 (1x30) +STANDARD (1 x 2 ml)
STANDARDS      
5-123 CREATININE STANDARD 2 1  x 5ml  
5-128 UREA STANDARD 42 1  x 5ml  
SPECIFIC PROTEINS/Hitachi containers/     
6-300 CORMAY CRP ULTRA 1 x 46,5  1 x 48,5
6-308 CORMAY RF 1 x 43,5 1 x 14
6-309 CORMAY ASO 1 x 28,5 1 x 46

 

0903.734.997

popup

Số lượng:

Tổng tiền: