Hóa Chất Sinh Hóa ERBA-Séc

Thông tin sản phẩm
Tình trạng: Hết hàng
Thương hiệu: Erba-Séc
Hóa Chất Sinh Hóa ERBA-Đức Sử Dụng Cho Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa HITACH 911, 912, 917, AU400, AU640, XL200, XL300, XL600... Sử dụng cho máy tự động và bán tự động.. Bảo quản: 2-80C   HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY SINH HÓA BÁN TỰ...
Liên hệ

Hóa Chất Sinh Hóa ERBA-Đức

Sử Dụng Cho Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa HITACH 911, 912, 917, AU400, AU640, XL200, XL300, XL600... Sử dụng cho máy tự động và bán tự động..

Bảo quản2-80C

 

HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY SINH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG

STT Mã SP Tên sản phẩm đầy đủ Tên SP ngắn ngọn Quy cách đóng gói
1 BLT00001 ALBUMIN ALB 250 5 X 50 ML, std: 1x2ml
2 BLT0002 ALBUMIN ALB 500 5 X 100 ML
3 BLT00003 ALKALINE PHOSPHATASE ALP AMP 150 R1:4x30ml,R2:1x30ml
4 BLT00004 ALKALINE PHOSPHATASE ALP AMP 500 R1:4x100ml,R2:1x100ml
5 BLT00006 ALPHA AMYLASE AMY SINGLE 100 5 x 20 ML
6 BLT00052 ALT/GPT ALT/GPT 250 R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 50 ML,
7 BLT00053 ALT/GPT ALT/GPT 500 R1: 4 X 100 ML, R2: 1 X 100 ML,
8 BLT00050 AST/GOT AST/GOT 250 R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 50 ML
9 BLT00051 AST/GOT AST/GOT 500 R1: 4 X 100 ML, R2: 1 X 100 ML,
10 BLT00009 BILIRUBIN DIRECT BIL D 200 R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 6 ML,
11 BLT00010 BILIRUBIN TOTAL BIL T 200  R1: 4 x 50ml, R2: 1 X 6 ML,
12 BLT 00011 BILIRUBIN TOTAL& DIRECT BIL T&D 200 R1: 2 X 50 ML R2: 2 X 50 ML R3: 1 X 6 ML
13 BLT 00015 CALCIUM CA 100 2 x 50 ml,std:1x5ml
14 BLT00016 CALCIUM CA 250 1 x 250 ml
15 BLT00079 CHEM WASH CHEM WASH 4 x 50 ml,std:1x5ml
16 BLT00033 CHLORIDES CL 250 1 x 250 ml
17 BLT00034 CHOLESTEROL CHOL 5 X 50 5 x 50 ml,sts:1x5ml
18 BLT00035 CHOLESTEROL CHOL 1000 1 x 1000 ml
19 BLT00036 CHOLESTEROL CHOL 250 1 x 250 ml 
20 BLT00018 CREATINE KINASE CK MB 100 R1: 2 X 40 ML, R2: 2 X 10 ML,
21 BLT00017 CREATINE KINASE CK 100 R1: 2 X 40 ML, R2: 2 X 10 ML,
22 BLT00020 CREATININE CREA 200 R1: 2 X 50 ML, R2: 2 X 50 ML,std:1x5ml
23 BLT00019 CREATININE CREA 1000 R1 : 2 X 250  ML, R2: 2 X 250 ML,
24 BLT00080 ERBA NORM ERBA NORM 4X5 ML
25 BLT00081 ERBA PATH ERBA PATH 4X5 ML
26 BLT00023 GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE GGT 100 R1 : 4 x 20 ml, R2: 1 X 20 ML , 
27 BLT00024 GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE GGT 250 R1: 4 X 50 ML , R2: 1 X 50 ML
28 BLT00025 GLUCOSE GLU 500 2 X 250 ML,std:2x5ml
29 BLT00026 GLUCOSE GLU 4 X 250 4x250 ML,std:2x5ml
30 BLT00027 GLUCOSE GLU 1000 1 X 1000 ML
31 BLT00028 HDL Direct HDL 80 R1 2x30ml , R2 2x10ml
32 BLT00032 HDL PREC HDL PREC 100 2 X 50 ML,std:1x5ml
33 XSYS0061 HDL/LDL Cal HDL /LDL CAL 2x1ml
34 BLT00037 LACTATEDEHYDROGENASE LDH 100 R1: 4 X 20 ML , R2: 1 X 20 ML
35 BLT00041 LDL Direct LDL 80 R1: 2x30 ml  , R2 : 2x10ml
36 BLT00049 MAGNESIUM MG 250 1 X 250 ML
37 BLT00045 MICROPROTEIN MP 100 2 X 50 ML
38 BLT00047 PHOSPHOROUS PHOS 100 2 X 50 ML,std:1x5ml
39 BLT00048 PHOSPHOROUS PHOS 250 1X 250 ML
40 BLT00054 TOTAL PROTEIN TP 250 5 x 50 ml,sts:1x5ml
41 BLT00055 TOTAL PROTEIN TP 500 2 X 250 ML
42 BLT00057 TRIGLYCERIDES TG 100 2x50 ML,std:1x3ml
43 BLT00059 TRIGLYCERIDES TG 250 1X 250 ML
44 BLT00058 TRIGLYCERIDES TG 1000 1 X 1000 ML
45 BLT00060 UREA UREA 1000 R1: 4 X 200 ML , R2: 1 X 200 ML
46 BLT00061 UREA UREA 250 R1: 4 X 50 ML , R2: 1 X 50 ML
47 BLT00062 URIC ACID (SINGLE REAGENT) UA SINGLE 200 4 x 50 ml,std:1x5ml

 

HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG

STT Mã SP Tên sản phẩm đầy đủ Tên SP ngắn ngọn Quy cách đóng gói
1 XSYS0001 ALBUMIN ALB 440 10 X 44 ML
2 XSYS0002 ALP ALP 110 R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML
3 XSYS0003 ALPHA AMYLASE {Single Reagent} AMY 110 5 X 22 ML
4 XSYS0074 ALT/GPT ALT/GPT 564 XL-1000 R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML
5 XSYS0017 ALT/GPT ALT/GPT 330 R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML
6 XSYS0046 ANTISTREPTOLYSIN (ASO) ASO R1:2 x 40 ML , R2:2 x 10 ML
7 XSYS0073 AST/GOT AST/GOT 564 XL-1000 R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML
8 XSYS0016 AST/GOT AST/GOT 330 R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML
9 XSYS0086 BILIRUBIN DIRECT DCA BIL D DCA 330 R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML
10 XSYS0028 Bilirubin Direct BIL D 330 R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML
11 XSYS0023 Bilirubin Total BIL T 330 R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML
12 XSYS0087 BILIRUBIN TOTAL DCA BIL T DCA 330 R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML
13 XSYS0077 P CRP-HS R1:2 x 40 ML ,R2:2 x 8 ML
14 XSYS0007 CALCIUM CA 120 10 x 12 ML
15 XSYS0008 CHLORIDE CL 120 10 X 12 ML
16 XSYS0009 CHOLESTEROL CHOL 440 10 X 44ML
17 XSYS0070 CHOLESTEROL CHOL 576 XL-1000 8 x 72 ML
18 XSYS0047 CRP (100ml) CRP 2x40/2X10
19 XSYS0024 CREATININE CREA 275 R1:5 X 44 ML , R2:5 X 11ML
20 XSYS0076 CREATININE CREA 564 XL-1000 R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML
21 XSYS0085 CREATININE ENZYMATIC CREA ENZ 200 R1:5 x 30 ML , R2:5 x 10 ML
22 XSYS0022 CREATININE KINASE CK 110 R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML
23 XSYS0029 CREATININE KINASE MB CK MB 110 R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML
24 XSYS0011 GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE GGT 110 R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ml
25 XSYS0077 GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE GGT330 XL-1000 R1:6 x 44 ML , R2:3 x 22 ML
26 XSYS0012 GLUCOSE GLU 440 10 X44 ML
27 XSYS0069 GLUCOSE GLU- 576 XL-1000 8 x 72 ML
28 XSYS0054 HBA1c HBA1c R1: 1x24, R2: 1X8 + 1x4, R3: 2x50.
29 XYSY0043 HDL DIRECT HDL C 160 R1: 4 x 30 ML ,R2:4 x 10ML
30 XSYS0078 HDL DIRECT HDL C 360 XL-1000 R1:4 x 68 ML ,R2:4 x 22 ML
31 XSYS0049 IRON FE 125 R:4 x 25 ML, R:2 x 12.5 ML,STD: 2 x 2 ML
32 XSYS0013 LACTATE DEHYDROGENASE - P LDH 110 R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML
33 XSYS0044 LDL DIRECT LDL C 180 R1:2 X 30ML , R2:2 X 10ML
34 XSYS0081 LIPASE LIP 110 R1:2 x 44 ML , R2:2 x 11 ML
35 XSYS0040 MAGNESIUM MG 88 2x44 ML
36 XSYS0083 MICROALBUMIN MAL R1:2 x 30 ML ,R2:1 x 10 ML
37 XSYS0027 MICROPROTEIN MP 120 10 X 12 ML
38 XSYS0015 PHOSPHORUS PHOS 120 10 X12 ML
39 XSYS0048 Rheumatoid Factor RF 2x40/2X8
40 XSYS0018 TOTAL PROTEIN TP 440 10 X 44 ML
41 XSYS0071 TRIGLYCERIDES TG 576 XL-1000 8 x 72 ML
42 XSYS0041 TRIGLYCERIDES TG 440 10 x 44 ML
43 XSYS0050 UIBC UIBC 125 R1:4 x 25 ML R2:2 x 12.5 ML STD 2 x 2 ML
44 XSYS0075 UREA UREA 564 XL-1000 R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML
45 XSYS0020 UREA UREA 275 R1:5 X 44 ML , R2:5 X 11ML
46 XSYS0042 URIC ACID {SINGLE REAGENT} UA 400 10 x 44 ML
47 XSYS0072 URIC ACID{SINGLE REAGENT} UA 576 XL-1000 8 x 72 ML
48 XSYS0051 ASO CALIBRATOR ASO CAL SH 1 ml
49 BLT20004 ASO Control ASO CON 1 ml
50 XSYS0053 CRP Calibrator CRP CAL SH 1 ml
51 BLT20013 CRP Control CRP CON H 1 ml
52 BLT20014 CRP Control CRP CON L 1 ml
53 BLT00080 ERBA NORM ERBA NORM 4 x 5 ML
54 BLT00081 ERBA PATH ERBA PATH 4 x 5 ML
55 XSYS0057 HBA1c Calibrator Set HBA1c CAL SET 4 x 0.25 ml
56 XSYS0055 HbA1c Control HBA1c CON H 1 x 0.25 ml
57 XSYS0056 HbA1c Control HBA1c CON L 1 x 0.25 ml
58 XSYS0061 HDL/LDL Calibrator HDL/LDL CAL 1ml
59 BLT20033 MICROALBUMI control MAL CON 1ml
60 BLT20032 MICROALBUMI CALIBRATOR MAL CAL 1ml
61 BLT20034 Multi Control Level-1 (ASO,CRP,RF) MULTICON L1 1ml
62 BLT20035 Multi Control Level-2  (ASO,CRP,RF) MULTICON L2 1ml
63 XSYS0052 RF Calibrator RF CAL SH 1 ml
64 BLT20039 RF Control RF CON 1 ml
65 XSYS0082 XL AUTOWASH AC/AL XL AUTOWASHAC / AL R1:5 x 44 ML , R2:5 x 44 ML
66 XSYS0034 XL MULTICAL XL MULTICAL 4 X 3 ML
67 XSYS0066 XL WASH XL WASH 4 x 100 ML

 

 

 

 

0903.734.997

popup

Số lượng:

Tổng tiền: