Hydrofluoric acid 49%, CMOS™ - J.T.Baker

Thông tin sản phẩm
Tình trạng: Hết hàng
Thương hiệu: J.T.Baker
Hydrofluoric acid 49%, CMOS™ - J.T.Baker     Công thức hóa học: HF MW: 20.01 g/mol Mã sản phẩm: 7664-39-3       THÔNG TIN SẢN PHẨM : Assay (HF) (by acidimetry) 48.8 - 49.2 % Color (APHA) \<= 7 Fluosilicic Acid (H₂SiF₆) \<= 50000.0 ppb Residue after Ignition \<= 5 ppm Chloride (Cl) \<= 3 ppm Nitrate (NO₃) \<= 2 ppm Phosphate (PO₄) \<= 0.7...
Liên hệ

Hydrofluoric acid 49%, CMOS™ - J.T.Baker

   
Công thức hóa học: HF
MW: 20.01 g/mol
Mã sản phẩm: 7664-39-3
 
   

THÔNG TIN SẢN PHẨM :

Assay (HF) (by acidimetry) 48.8 - 49.2 %
Color (APHA) \<= 7
Fluosilicic Acid (H₂SiF₆) \<= 50000.0 ppb
Residue after Ignition \<= 5 ppm
Chloride (Cl) \<= 3 ppm
Nitrate (NO₃) \<= 2 ppm
Phosphate (PO₄) \<= 0.7 ppm
Sulfate and Sulfite (as SO₄) \<= 1000.0 ppb
Trace Impurities - Aluminum (Al) \<= 20.0 ppb
Arsenic and Antimony (as As) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Barium (Ba) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Beryllium (Be) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Bismuth (Bi) \<= 20.0 ppb
Trace Impurities - Boron (B) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Cadmium (Cd) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Calcium (Ca) \<= 50.0 ppb
Trace Impurities - Chromium (Cr) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Cobalt (Co) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Copper (Cu) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Gallium (Ga) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Germanium (Ge) \<= 20.0 ppb
Trace Impurities - Gold (Au) \<= 10.0 ppb
Heavy Metals (as Pb) \<= 100.0 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) \<= 50.0 ppb
Trace Impurities - Lead (Pb) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Lithium (Li) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Magnesium (Mg) \<= 20.0 ppb
Trace Impurities - Manganese (Mn) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Molybdenum (Mo) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Nickel (Ni) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Niobium (Nb) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Potassium (K) \<= 20.0 ppb
Trace Impurities - Silicon (Si) \<= 1000.0 ppb
Trace Impurities - Silver (Ag) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Sodium (Na) \<= 50.0 ppb
Trace Impurities - Strontium (Sr) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Tantalum (Ta) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Tin (Sn) \<= 20.0 ppb
Trace Impurities - Thallium (Tl) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Titanium (Ti) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Vanadium (V) \<= 10.0 ppb
Trace Impurities - Zinc (Zn) \<= 20.0 ppb
Trace Impurities - Zirconium (Zr) \<= 10.0 ppb
Particle Count - 0.5 µm and greater \<= 30 par/ml
Particle Count - 1.0 µm and greater \<= 2 par/ml

0903.734.997

popup

Số lượng:

Tổng tiền: