Khoáng Chất Và Vitamin - Hãng J.T.Baker, Macron

Thông tin sản phẩm
Tình trạng: Hết hàng
Thương hiệu: J.T.Baker, Macron
Vitamin & Khoáng Chất Tối ưu hóa sự lên men và năng suất nuôi cấy tế bào, nâng cao hiệu quả sản xuất dược phẩm. Kết quả đã được chứng minh bởi các loại vitamin và khoáng chất của Macron Fine Chemicals™....
Liên hệ

Vitamin & Khoáng Chất

Tối ưu hóa sự lên men và năng suất nuôi cấy tế bào, nâng cao hiệu quả sản xuất dược phẩm. Kết quả đã được chứng minh bởi các loại vitamin và khoáng chất của Macron Fine Chemicals™. Sản phẩm được chứng nhận USP, FCC, NF hoặc ACS.

 

Khoáng chất và Vitamin hãng J.T.Baker® Brand

 Product  Product Number  Product Product Number
Ascorbic Acid, Crystalline Powder, USP, FCC* 0936  Niacin, USP, FCC* 2745 
Ascorbic Acid, Fine Granular, USP, FCC* 0938  Potassium Chloride, Crystal, USP, FCC* 3046 
Ascorbic Acid, Fine Powder, USP, FCC* 0937  Potassium Phosphate, Monobasic, Crystal, NF, FCC* 3247 
L-(+)-Ascorbic Acid, Powder, Biochemical Reagent B581  Pyridoxine Hydrochloride, USP, FCC* 3343 
D-Biotin, BAKER C272  Sodium Acetate, Trihydrate, Crystal, USP, FCC* 3462 
Calcium Chloride, Dihydrate, Granular, USP, FCC* 1336  Sodium Chloride, Granular, USP, FCC* 3628 
Cupric Sulfate, 5-Hydrate, USP* 1844  Sodium Nitrate, Crystal, ACS 3770 
Ferric Nitrate, 9-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED ACS Reagent 2018  Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, USP, FCC* 3827 
Ferrous Sulfate, 7-Hydrate, Crystal, USP, FCC* 2074  Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal, USP, FCC* 3820 
Magnesium Chloride, 6-Hydrate, Crystal, USP, FCC* 2448  Thiamine Hydrochloride, USP, FCC* 4110 
Magnesium Sulfatem 7-Hydrate, Crystal, USP, Multi-Compendial* 2504  Zinc Sulfate, 7-Hydratem Granular, USP, FCC* 4384 

 

Khoáng chất hãng Macron Fine Chemicals™

Product Product Number Product Product Number
Ascorbic Acid, USP*  1852  Sodium Chloride, Granular, USP, GenAR*   7713 
Ascorbic Acid, USP, Very Fine Powder*  8829  Sodium Chloride, Granular, USP, FCC*  4577 
Calcium Chloride, Dihydrate, Granular, USP, FCC*  4616  Sodium Chloride, Granular, USP, FCC*  7532 
Calcium Chloride, Dihydrate, Granular, USP, GenAR*  7722  Sodium Chloride, Powder, USP-GenAR*  7540 
Cupric Sulfate, 5-Hydrate, USP, GenAR*  7790  Sodium Nitrate, Granular, FCC, Purified (Food GMP)  7796 
Cupric Sulfate, 5-Hydrate, Granular USP*  4752  Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, USP, GenAR*  7774 
Ferrous Sulfate, Dried, Monohydrate, Fine Powder, USP, FCC*  5051  Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Granular, USP, FCC*  7868  
Ferrous Sulfate, 7-Hydrate, Granular, USP, FCC*   5572  Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, USP, GenAR*  7771 
Magnesium Chloride, 6-Hydrate, USP*  5956  Sodium Phosphate, Dibasic, 7-Hydrate, Granular, USP, GenAR*  7393 
Potassium Chloride, Granular, USP, FCC*  6838  Sodium Phosphate, Dibasic, 7-Hydrate, Granular, USP*  7896 
Potassium Chloride, Crystal, USP*  6845  Thiamine Hydrochloride, USP*  2722 
Potassium Phosphate, Monobasic, Crystal, NF, GenAR*  7746  Zinc Sulfate, 7-Hydrate, Granular, USP, FCC*  8872 
Potassium Phosphate, Monobasic, Crystal, NF, FCC*  7096     
Sodium Acetate, Anhydrous, GenAR*  7800     
Sodium Acetate, Trihydrate, USP, GenAR*  7768     

0903.734.997

popup

Số lượng:

Tổng tiền: