Công Văn số: 3740/BYT-TB-CT V/v danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh Virut SARS-CoV-2

+84 28 38686109

popup

Số lượng:

Tổng tiền: