Quyết định 2022/QĐ-BYT ban hành "Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên Virut SARS-CoV2

+84 28 38686109

popup

Số lượng:

Tổng tiền: