DANH MỤC QC MÁY MIỄN DỊCH FUJIREBIO G600II VÀ G1200

Thông tin sản phẩm
Tình trạng: Còn hàng
Thương hiệu: FUJIREBIO
 STT  Mã Hàng Danh mục QC Fujirebio  Tên chung Quy cách 1 298015 Lumipulse G HBcrAg Controls   2*2 Conc. 2 298022 Lumipulse HCV Ab Controls   2*2 Conc. 3 297520 Lumipulse G HIV Ag/Ab Controls   1* 4 Cons. 4 298305 Lumipulse HTLV-Ⅰ/Ⅱ Controls   2*2 Conc. 5 233801 Lumipulse PIVKA-Ⅱ and KL-6 Controls   3*2 Conc. 6 230213/297896 Lumipulse PTH Controls   2*2 Conc. 7 234167 Lumipulse G B•R•A•H•M•S PCT Controls   6*2 Conc. 8 230442 Lumipulse BNP Controls    6*2 Conc. 9 297711 Lumipulse...
Liên hệ
 STT  Mã Hàng Danh mục QC Fujirebio  Tên chung Quy cách
1 298015 Lumipulse G HBcrAg Controls   2*2 Conc.
2 298022 Lumipulse HCV Ab Controls   2*2 Conc.
3 297520 Lumipulse G HIV Ag/Ab Controls   1* 4 Cons.
4 298305 Lumipulse HTLV-Ⅰ/Ⅱ Controls   2*2 Conc.
5 233801 Lumipulse PIVKA-Ⅱ and KL-6 Controls   3*2 Conc.
6 230213/297896 Lumipulse PTH Controls   2*2 Conc.
7 234167 Lumipulse G B•R•A•H•M•S PCT Controls   6*2 Conc.
8 230442 Lumipulse BNP Controls    6*2 Conc.
9 297711 Lumipulse HBsAg Controls   2*3 Conc.

+84 28 38686109

popup

Số lượng:

Tổng tiền: