HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG Access 2

Thông tin sản phẩm
Tình trạng: Còn hàng
Thương hiệu: Beckmancoulter

Với danh mục xét nghiệm xuyên suốt các nhóm bệnh, Access 2 cho phép phòng xét nghiệm của bạn củng cố hệ thống hoạt động. Một danh mục xét nghiệm được phát triển có nghĩa là cả hệ thống danh mục xét nghiệm cũng sẽ lớn lên, đi cùng với đó chính là khả năng đáp ứng xét nghiệm của phòng thí nghiệm cũng sẽ lớn lên.

Liên hệ

HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG UniCel Access 2

Thiết bị y tế của hãng Beckman Coulter

Danh mục xét nghiệm được mở rộng và độ chính xác của xét nghiệm đáp ứng yêu cầu của bác sĩ

Với danh mục xét nghiệm xuyên suốt các nhóm bệnh, Access 2 cho phép phòng xét nghiệm của bạn củng cố hệ thống hoạt động. Một danh mục xét nghiệm được phát triển có nghĩa là cả hệ thống danh mục xét nghiệm cũng sẽ lớn lên, đi cùng với đó chính là khả năng đáp ứng xét nghiệm của phòng thí nghiệm cũng sẽ lớn lên.

  •  Access 2 sử dụng nguyên lý phân tách hạt từ với công nghệ hóa phát quang giúp cho hệ thống có thể thực hiện danh mục xét nghiệm rộng và quá trình xét nghiệm nhanh.
  • Kết quả xét nghiệm tuyệt đối chính xác, độ chính xác này làm tăng sự tự tin khi trả kết quả bệnh nhân
  • Modul ủ cho phép các giao thức xét nghiệm linh hoạt đáp ứng nhu cầu xét nghiệm cao cấp
  • 24 vị trí hóa chất được trữ lạnh trên máy, thêm vào đó là khả năng chạy liên tục, truy cập ngẫu nhiên và khả năng chạy các xét nghiệm cấp cứu, hợp lý hóa quá trình làm việc
  • Có trên 55 phân tích hỗ trợ một loạt những xét nghiệm.

+84 28 38686109

popup

Số lượng:

Tổng tiền: